Informatie avond

Een actieve Coöperatie vóór en dóór inwoners.
Waar de zon én onze leefomgeving waardevol zijn.

Plangebied extra ha

Zonnepark Eekerpolder

Een zonnepark neemt. Het absorbeert zonkracht met grote panelen die ruimte innemen. Maar Zonnepark Eekerpolder gééft ook. Niet alleen in de vorm van duurzame energie, ook ecologisch gaat het gebied erop vooruit. Dat hebben we als inwoners met Coöperatie Eekerpolder gerealiseerd. Wij zetten de noodzakelijke energietransitie naar onze hand. En daar maken we jou graag deelgenoot van!

Wat kun jij betekenen?

Zonnepark Eekerpolder komt in de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt te liggen. Als inwoner van de omringende dorpen kan ook jij meebeslissen en -profiteren. Door met onze coöperatie ons gezamenlijke belang – de leefomgeving – voorop te stellen.

Waar staan we?

Het zonnepark beslaat in totaal ongeveer 160 hectare. Dat heeft veel impact op de leefomgeving, maar ook op de energiedoelstellingen van de gemeenten. Daar willen we jou stap voor stap in meenemen.
Veelgestelde vragen

Een zonnepark in je achtertuin is niet niks. Er moeten vragen gesteld worden om de juiste keuzes te kunnen maken. Staat je vraag er niet tussen? Bekijk de uitgebreide FAQ of mail ons gerust.

De stroom gaat naar het grote station in Meeden. Vanaf Avermieden langs de Eekerweg richting het Oosten naar het Tennet Station. Hier kan zonnepark Eekerpolder haar de stroom kwijt. 

Het Tennet station in Meeden is enorm uitgebreid. Het is het grootste krachtstation van Nederland en bijna van Europa. Dat kan dus veel capaciteit aan. In het noorden van Duitsland hebben ze heel veel zon en wind, maar daar kunnen ze de energie niet kwijt. De stroom moet het liefst naar Beieren bij de industrie. De connectie is gemaakt naar Meeden, zo gaat de stroom via dit punt naar het zuiden en dan naar Beieren. Vandaar dat Meeden ook ontwikkeld is. In de toekomst stopt dat omdat Duitsland intern connecties aan het opbouwen is. Eekerpolder kan dan met gemak op Tennet station in Meeden. 

Op dit moment is de vergunning in de gemeente Oldambt ook  definitief en is er voor dit gedeelte een SDE- subsidie toegekend.  

In Midden-Groningen begint de bouw ongeveer in 2024 en een half jaar later volgt Oldambt. Er wordt geprobeerd alles tegelijk te bouwen. De bouw van het hele park zal naar schatting 6 tot 9 maanden duren.

Stap 1: Je kunt nu lid worden van de coöperatie. Dan kun je in het voortraject meehelpen. Je kunt je opgeven via het email adres: info@eekerpolder.nl
Om lid te worden hebben wij je voor- en achternaam, adres en email adres nodig. Zie ook de privacyverklaring

 

Stap 2: Als het park gebouwd is krijgt in principe ieder huisadres in gemeente Oldambt en Midden Nederland een gratis lidmaatschap. De bewoner kan desgewenst instappen in de energiecoöperatie Eekerpolder/Oldambt en goedkoper energie afnemen. 

De coöperatie stelt een rentmeester aan die de jaarlijkse opbrengsten beheert middels een fonds. Ook jaarlijks wordt daarvoor een transparante begroting samengesteld. Deze begroting is openbaar. Een ledenwerkgroep van de coöperatie neemt de aanvragen van verenigingen en andere initiatiefnemers in overweging. Bij goed bevinden wordt een aanvraag toegekend. Dat betaalt de rentmeester uit het fonds. 

Tijdens het voorontwerp van het zonnepark wordt overleg gevoerd met provincie, gemeente, waterschap en de coöperatie over de landschappelijke inpassing. Met andere woorden: hier bepalen overheid en omgeving de invulling van het project. Het gaat daarbij over natuurontwikkeling (lees: optimaliseren van flora en fauna). Ook wordt de recreatieve functie van dit gebied ingepast, zoals een fiets- en wandelpad. De omliggende dorpen beslissen hierover mee. 

De energie opbrengsten zijn door Coöperatie Eekerpolder gerealiseerd en komen beschikbaar voor de dorpen. Dit geld gaat gebruikt worden voor bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven. Met het rendement van het zonnepark gaat de coöperatie met een rentmeester jaarlijks een begroting maken.