Informatie avond

Zonnepark Midden-Groningen

Bijna 70 hectare van zonnepark Eekerpolder valt binnen de grenzen van de gemeente Midden-Groningen. Dit deel is de eerste fase van het volledige zonnepark dat 160 hectare zal beslaan. Op de invulling van het zonnepark heeft Coöperatie Eekerpolder grote invloed gehad. Zo wordt een kwart van het gebied, dat de gemeente voor dit doel heeft aangewezen, ingericht voor onder meer flora, fauna en recreatie.


Het gebied

De beoogde locatie van het zonnepark ligt tussen de A7, de N33, het Winschoterdiep en de spoorlijn Zuidbroek-Winschoten ten noorden van Meeden. Voor de opties ten zuiden van de spoorlijn was er onvoldoende draagvlak. 

Waarom de Eekerpolder

De gemeente Midden-Groningen heeft voor deze locatie gekozen omdat het zonnepark hier de minste impact heeft op de omgeving en het relatief weinig inbreuk maakt op het landschap.

Het zonnepark

Wat wekt zo’n zonnepark nou precies op aan energie? Voor het gebied in Midden-Groningen gaat het om 90 Megawatt piek (MWp), wat neerkomt op groene duurzame energie voor 16.282 huishoudens.

Wat levert het ons op?

Zonnepark Eekerpolder wordt voor een gedeelte eigendom van de coöperatie, oftewel van de bewoners. Met dat geld zullen o.a. fondsen worden opgericht. Eén fonds is er om te helpen met verduurzamen van huizen. En dan vooral ook voor mensen met een kleine portemonnee. Een ander fonds komt er voor mooie plannen in de dorpen, zoals bijvoorbeeld groene aanplant, een (nieuwe) speeltuin, dorpsevenementen of om bij te springen bij sport-/spel- en theater-vereningingen.
Hier kunt u zelf ideeën over i
n brengen, want de coöperatie is opgericht *door*  bewoners en is er *voor* de bewoners. En daar kun je – als je wilt – zo lid van worden. Dan kun je meedenken en meebeslissen over zonnepark Eekerpolder.

Wat leveren we in?

Het landschap verandert en het gebied krijgt een nieuwe functie. Daarvoor is er zorgvuldig met de mensen uit de omgeving en deskundige landschappers van gemeente en provicie een ontwerp gemaakt dat past bij het gebied. 
Omdat we bewust niet gekozen hebben voor hoge windmolens blijft onze kenmerkende horizon wel grotendeels intact. Als coöperatie moeten we ook flink investeren. In geld maar zeker ook in tijd. Niet alleen in de voorbereidingsfase, maar ook als het zonnepark eenmaal staat.

Wie werken eraan mee?

Zonnepark Eekerpolder is een volledig gelijkwaardige samen-werking tussen Coöperatie Eekerpolder en Novar. Hierdoor bepalen de omwonenden voor een groot gedeelte wat er  gebeurt.

Bij de ontwikkeling van een zonnepark met deze omvang is natuurlijk expertise nodig. Novar beschikt over die expertise en vindt samenwerking met coöperaties essentieel. 

Novar-logo

Waar staat we nu?

Januari 2024
Financiering verkennen
November 2023
Vergunning verleeHet land is ingezaaid met grasnd
Oktober 2021
Vergunning verleend
Mei 2021
SDE++ subsidie toegewezen
Mei 2021
Vergunningsaanvraag ingediend
Juni 2020
Start ontwikkelproces en participatie
Mei 2020
Samenwerking tussen Coöperatie Eekerpolder en Novar
26 november 2019
Vastelling beleid ‘Zonneparken in Midden-Groningen’
2015
Eerste idee in Meeden voor een zonnepark in de Eekerpolder