Informatie avond

Zonnepark Oldambt

Met 90 hectare aan zonnepanelen heeft de gemeente Oldambt het grootste aandeel in zonnepark Eekerpolder. Voor  Midden-Groningen is de vergunning inmiddels rond. Voor  Oldambt is de vergunning voor deze 90 hectare ook rond maar is er voor een uitbreiding  een nieuwe vergunning aangevraagd.  Het programma Zon en Wind  is aangenomen door de gemeenteraad van Oldambt. Met als doel het bijdragen aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen.

Het gebied

De beoogde locatie van het zonnepark ligt tussen de A7, de N33, het Winschoterdiep en de spoorlijn Zuidbroek-Winschoten ten noorden van Meeden. Voor de opties ten zuiden van de spoorlijn was er onvoldoende draagvlak. 

Besluitvorming en draagvlakonderzoek

De gemeenteraad van Oldambt heeft de ambitie om het zonnepark waar te maken. In het programma Zon en Wind zijn hiervoor de spelregels vastgelegd, in volledige samenspraak met de inwoners van Oldambt. In augustus 2022 is er door het onafhankelijk bureau Enneüs een draagvlakonderzoek verricht:  Zie hier de resultaten

Bepaal mee

Voor Oldambt zijn we een afzonderlijke energiecoöperatie opgestart. Zodat bewoners op gelijkwaardig niveau mee kunnen bepalen hoe het gebied optimaal kan profiteren van het zonnepark.

Wat levert het ons op?

Zonnepark Eekerpolder wordt voor een gedeelte eigendom van de coöperatie, oftewel van de bewoners. Met dat geld zullen o.a. fondsen worden opgericht. Eén fonds is er om te helpen met verduurzamen van huizen. En dan vooral ook voor mensen met een kleine portemonnee. Een ander fonds komt er voor mooie plannen in de dorpen, zoals bijvoorbeeld groene aanplant, een (nieuwe)
speeltuin, dorpsevenementen of om bij te springen bij sport-/ spel-/theater-verenigingen.
Hier kunt u zelf ideeën over i
n brengen, want de coöperatie is opgericht *door* bewoners en is er *voor* de bewoners. En daar kun je – als je wilt – zo lid van worden. Dan kun je meedenken en meebeslissen over zonnepark Eekerpolder.

Wat leveren we in?

Het landschap verandert en het gebied krijgt een nieuwe functie. Daarvoor hebben we zorgvuldig met de mensen uit de omgeving en deskundige landschappers van gemeente en provincie een ontwerp gemaakt dat past bij het gebied. Omdat we bewust niet gekozen hebben voor hoge windmolens blijft onze kenmerkende horizon wel grotendeels intact. Als coöperatie moeten we ook flink investeren. In geld maar zeker ook in tijd. Niet alleen in de voorbereidingsfase, maar ook als het zonnepark eenmaal staat.

Wie werken eraan mee?

Zonnepark Eekerpolder is een volledig gelijkwaardige samenwerking tussen Coöperatie Eekerpolder en Novar. Hierdoor bepalen de omwonenden van het zonnepark voor een groot gedeelte wat er precies gebeurt.

Bij de ontwikkeling van een zonnepark met deze omvang is natuurlijk expertise nodig. Novar beschikt over die expertise en vindt samenwerking met coöperaties essentieel. 

 

Novar-logo

Waar staat we nu?

Januari 2024
Financiering verkennen
November 2023
Het land is ingezaaid met gras
Maart 2023
De raad van Oldambt heeft besloten een verklaring van géén bedenkingen af te geven
Januari 2023
Vergunningsaanvraag Oldambt
Juli 2022
Draagvlakonderzoek
31 mei 2022
Bewonersavond: financiële participatie
april 2022
Start vergunningsaanvraag
2 november 2021
Bewonersavond: projectplan en landschappelijke inpassing
24 juni 2021
Bewonersavond: introductie van de plannen
Juni 2020
Start ontwikkelproces en participatie
Mei 2020
Start samenwerking tussen Coöperatie Eekerpolder en Novar
2015
Eerste idee in Meeden voor een zonnepark in de Eekerpolder